RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr. 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest firma: F.H.U ASTON Monika Kulkowska - Baran ul. Kolejowa 29, 39-200 Dębica, NIP: 872-194-85-26
 2. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w następującym celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy tj. świadczenia usług ( art. 6 ust. 1 pkt b RODO ).
  2. archiwizacji prowadzenia statystyk i analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
  3. wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO ). 
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( art. 6 ust. 1 pkt f RODO ).
 3. Odbiorcą danych mogą być następujące podmioty:
  1. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
  2. ubezpieczyciele w zakresie roszczeń odszkodowawczych przysługujących administratorowi.
  3. podmiotom współpracującym z administratorem i jego kontrahentom.
  4. kancelarie prawne, którym administrator zlecił prowadzenie postępowania w sprawie.
  5. inne podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Zleceniodawcy będzie:
  1. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  2. udzielona zgoda – przy czym podpis na pierwszej stronie niniejszej umowy oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych.
  3. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  4. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
 5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przechowywane i jest uzależniony między innymi od:
  1. okresu niezbędnego do obrony interesów administratora.
  2. okresu przez jaki są świadczone usługi na rzecz Zleceniodawcy.
  3. przepisów prawa, obligujących administratora do przetwarzania danych ( np. przepisy ustawy o rachunkowości)
 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Zleceniodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych w celu ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.